10

Bạn muốn Kê khai – Nộp thuế điện tử, Hải Quan, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Ký hợp đồng giao dịch qua mạng Internet,… Hãy gọi ngay Hotline 0868626654 để được tư vấn.

1. BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ :

2. BẢNG GIÁ PHẦN MỀM vBHXH :